شرایط اقدام برای دستیاری اساتید  برای دانشجویان درمقطع دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه EMU

 

کار در دانشگاه بهترین فرصت برای دانشجویان می باشد  و همچنین دانشجویان کارشناسی ارشد، استفاده ارز مزایای دستیاری (Assistant ship) که علاوه بر استفاده از بورس 50 درصد یا 100 شامل دریافت حقوق ماهیانه نیز می باشد.

لازم به ذکر است دانشجویان فوق تنها پس از گذراندن اولین ترم تحصیلی و با کسب معدل حداقل ۳ از ۴ و با تائید توانائی ایشان توسط استاد برای دستیاری معرفی خواهند شد. که برای دانشجویان ارشد و  دکتری می تواند بصورت پاره وقت یا تمام وقت باشد.

۱- در صورت کسب استادیاری پاره وقت 50 درصد تخفیف شهریه دانشگاه و 700 لیر (تقریبا معادل 220 دلار)حقوق ماهیانه به دانشجو تعلق میگیرد.
۲- در صورت کسب استادیاری تمام وقت در مقطع دکترا 100 درصد تخفیف شهریه دانشگاه و 2700 لیر(تقریبا معادل 750 دلار) حقوق ماهیانه به دانشجو تعلق میگیرد.

                                       تجربه ما راه برای به موفقیت رسیدن شما می گشاید