دانشکده داروسازی دانشگاه مدیترانه شرقی در سال 2011 تاسیس شده است

دانشکده داروسازی دانشگاه مدیترانه شرقی اولین دانشکده داروسازی در قبرس و دومین دانشکده در کل ترکیه که مورد تایید فدراسیون بین المللی FIP قرار گرفته است.

رشته داروسازی دانشگاه مدیترانه شرقی مورد تایید وزارت بهداشت وعلوم کشور ایران میباشد. طول دوران تحصیل در دانشگاه مدیترانه شرقی در مقطع کارشناسی 5 سال و در مقطع دکتری 6 سال میباشد.بر اساس بخشنامه وزارت بهداشت ایران برای معتبر بودن مدارک اخذ شده.متقاضیان باید مقطع دکتری داروسازی را انتخاب نموده و در این مقطع مشغول به تحصیل شوند.

 

توجه

 

  • متقاضیان رشته داروسازی دانشگاه مدیترانه شرقی باید دارای مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی علوم تجربی یا ریاضی با معدل کل بالای 16.50درهر مقطع باشند یا میانگین معدل دیپلم و پیش دانشگاهی 16.50 باشد.

  • متقاضیان رشته داروسازی مشمول بورسیه تحصیلی با توجه به معدلشان خواهند بود.برای اطلاع از نحوه برخورداری از بورسیه تحصیلی به صفحه بورسیه مراجعه فرمایید.

  • به دانشجویان مقطع دکتری داروسازی ارز دانشجویی به نرخ دولتی تعلق میگیرد.

  •  طبق دستور وزارت علوم و بهداشت ایران فعلا انتقال دانشجویان داروسازی قبرس به دانشگا های داخل کشور ایران امکان پذیر نمی باشد