رشته های کارشناسی ارشد با ارائه پایان نامه

 • زبان انگلیسی

 • فناوری اطلاعات

 • مدیریت توریسم و هتل داری

 • روابط بین الملل

 • بانکداری و امور مالی

 • مدیریت بازاریابی

 • MBA مدیریت

 • اقتصاد

 • مهندسی برق و الکترونیک

 • مهندسی مکانیک

 • مهندسی عمران

 • مهندسی کامپیوتر

 • مهندسی صنایع

 • روانشناسی رشد

 • ریاضی و ریاضی کاربردی

 • علوم کامپیوتر

 • شیمی

 • فیزیک

 • معماری

 • معماری داخلی

 • طراحی شهری

 • رسانه و ارتباطات

 

رشته های کارشناسی ارشد بدون ارائه پایان نامه

 • فیلم و رسانه های دیجیتال

 • معماری داخلی

 •  معماری

 • هنرهای بصری

 • روانشناسی رشد

 • سیستم های اطلاعاتی

 • IT

 • مهندسی کامپیوتر

 • اقتصاد

 • MBAمدیریت

 • مدیریت بازاریابی

 • روابط بین الملل

 • مدیریت توریسم و هتل داری

 • فناوری اطلاعات

 • زبان انگلیسی

 

توجه

 

مقطع فوق لیسانس در رشته های دارای تز مورد تایید وزارت علوم بوده  وفارغ التحصیلان امکان عضویت در هیات علمی دانشگاه های داخل کشورا دارند.

دانشجویان مقطع فوق لیسانس قادر به دریافت ارز دانشجویی هستند.