اطلاعیه مهم در مورد تاییدیه رشته های علوم پزشکی دانشگاه                   NEAR EAST University                   

Date: 8.03.2017      

آخرین رتبه دانشگاه مدیترانه شرقی بر اساس رتبه بندی موسسه معتبر آموزش عالی تایمز

               TIMES HIGHER EDUCATION             

Date: 10.03.2017      

خبرهای روز و مهم قبرس را با ما پیگیری کنید

تمهیدات وزارت بهداشت برای تایید مدارک دانشگاه‌های خارجی غیر تایید