با توجه به قوانین جدیدی که در ارتباط با مهاجرت در قبرس شمالی وضع شده است مهاجرت به این کشور تا حدودی شرایط بهتری رابرای دیگر اتباع ارائه میکند.

ابتدا لازم به ذکر است که کشور قبرس دارای یک جمهوری مجزا میباشد. (جمهوری قبرس شمالی) که کلیه افرادی که بمدت 6 سال با خرید ملک اقدام کنند میتوانند اقامت قبرس شمالی را دریافت نمایند و در طول این 6 سال هر سال اقامت به صورت یکساله تمدید میشود و میتوانند حق تردد هم داشته باشند.

 

برای جلوگیری از غصب این کشور دولت قبرس شمالی تصمیم بر آن داشته که هر فرد خارجی‌ در قبرس شمالی میتواند دارای یک سند باشد که این سند میتواند سند ملک یا سند زمین که ابعاد آن نمی‌تواند بیشتر از ۶۰۰۰ متر مربع باشد. در صورت ثبت شرکت در این کشور این محدودیت از روی شخص برداشته شده و اموال میتواند بدون محدودیت تعداد به نام شرکت ثبت شود

 

خرید ملک از 100 میلیون به بالا

 

پروسه اقامت بعد از خرید ملک بوسیله وکیل انجام میگردد و حدود دو هفته تا یک ماه که در این زمان شخص متقاضی به دفعات میتواند از قبرس خارج شود.

 

◄ برای همسر و فرزندان مجرد آنها تا ده سال و هرساله اقامت آنها بمدت 1 سال تمدید میگردد. بعد از ده سال اقامت آنها به اقامت دائم تبدیل میگردد.

شرایط مهاجرت به قبرس شمالی