img94joktmu710001
Cost-Reduce-Expense
Supermarket-trolley-fille-014
eciz
005
restaurant_buffet_arkin
3
979-h_main-w

هزینه زندگی و مخارج ماهیانه دانشجویان دانشگاه EMU بصورت متوسط و با تقریب در ذیل درج شده است. این مخارج شامل هزینه دانشگاه نمی شود

هزینه غذا و رفت و آمد و الکتریسیته و اینترنت و … و موارد روزمره برای یک نفر در فاماگوستا به طور متوسط بین ۲۰۰ تا ۴۵۰ دلار در ماه است. که به نحوه زندگی دانشجو بستگی دارد.برای دانشجویان گروه معماری هزینه فوق ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار جهت خرید لوازم مورد نیاز افزایش می یابد.

چند توصیه:

– تهیه غذا در خانه بسیار اقتصادی تر از خرید آن از بیرون است
– با توجه به بیمه دانشجوئی، بسیاری از خدمات درمانی در تمام بیمارستانها و درمانگاههای دولتی و طرف قرارداد با دولت برای دانشجو رایگاناست ولی تهیه دارو به عهده دانشجو است
– برای استفاده از تلفن همراه بهتر است از تعرفه دانشجوئی ماهیانه استفاده کنید که در طول یکماه و با پرداخت ۲۰ لیر می توانید با تمام دانشجویان رایگان صحبت نمائید و پیامک ارسال کنید
– برای سرویس حمل و نقل از اتوبوسهای دانشگاه EMU استفاده کنید. خریدن یک ماشین ارزان قیمت بسیار به صرفه تر از استفاده روزانه از تاکسی می باشد. متوسط هزینه هر کورس تاکسی بین ۸ تا ۱۵ لیر ترکیه است.