بورسیه

متقاضیان ایرانی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد که از طریق این سایت برای پذیرش اقدام نمایند مشمول تخفیف ۵۰ درصدی شهریه و داوطلبین داروسازی با توجه به شرط معدل مشمول تخفیف بین ۲۵ تا ۵۰ درصد شهریه دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس خواهند شد

 

شرایط اعطای بورسیه به داوطلبان تحصیل در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه مدیترانه شرقیبصورت ذیل می باشد
بورسیه دوره های کارشناسی، مهندسی و داروسازی دانشگاه مدیترانه شرقی (EMU)
– برای رشته های کارشناسی بدون در نظر گرفتن معدل مشمول ۵۰ درصد تخفیف شهریه قطعی خواهد بود. رشته های داروسازی و پزشکی دانشگاه قبرس دارای شرط معدل می باشد که با داشتن این شرایط دانشجو از ۲۵ تا ۵۰ درصد بورسیه استفاده خواهدکرد.
بورسیه دوره کارشناسی ارشد دانشگاه مدیترانه شرقی (EMU)
بدون در نظر گرفتن معدل مشمول ۵۰ درصد تخفیف شهریه قطعی خواهد بود.
با توجه به سوابق کاری و سوابق تحصیلی، دانشجو می تواند برای استادیاری اقدام نماید.

۱- در صورت کسب استادیاری پاره وقت ۵۰ درصد تخفیف شهریه دانشگاه و ۴۵۰ لیر حقوق ماهیانه به دانشجو تعلق میگیرد.
۲- در صورت کسب استادیاری تمام وقت ۱۰۰ درصد تخفیف شهریه دانشگاه و ۹۰۰ لیر حقوق ماهیانه به دانشجو تعلق میگیرد.

بورسیه دوره دکتری دانشگاه مدیترانه شرقی (EMU)
به دانشجویان متقاضی دکتری دانشگاه مدیترانه شرقی بورسی تعلق نمی گیرد ولی با توجه به سوابق کاری و تحصیلی، دانشجو می تواند میتواند برای استادیاری اقدام نماید.

۱- در صورت کسب استادیاری پاره وقت ۵۰ درصد تخفیف شهریه دانشگاه و ۴۵۰ لیر حقوق ماهیانه به دانشجو تعلق میگیرد.
۲- در صورت کسب استادیاری تمام وقت ۱۰۰ درصد تخفیف شهریه دانشگاه و ۹۰۰ لیر حقوق ماهیانه به دانشجو تعلق میگیرد.

میزان بورسیه توسط هیئت ارزیابی بورس دانشجویان در دانشگاه مدیترانه شرقی با توجه به شایستگی و سوابق درسی و ریز نمرات تعیین می شود
بر اساس تصمیمات هیئت، متقاضی ممکن است از ۲۵% یا ۵۰% کاهش در شهریه بر خوردارباشد. شرایط دستیاری در دانشگاه EMU

 

در هر نیمسال تحصیلی ۲متقاضی از هر کشور از ۱۰۰%بورسیه برخوردار خواهند شد. همچنین در صورت کسب معدل A در هر نیمسال تحصیلی به هر دانشجو ۵۰ درصد از شهریه از طرف دانشکده تخفیف داده خواهد شد که اگر قبلا از تخفیف شهریه استفاده کرده باشد جمعا هیچ مبلغی برای شهریه ترم بعد پرداخت نخواهد کرد.

FOR MORE INFORMATION
Call:  0090- 533- 888 47 50