برای ورود و پذیرش دانشگاه EMU الزاما نیاز به مدرک آیلتس یا تافل نیست

 

داوطلبانی که دارای مدارک زبان نیستند می توانند در دانشگاه پذیرفته شوند ولی بعد از ثبت نام باید در امتحان تعیین سطح زبان دانشگاه EMU شرکت کرده و در صورت عدم قبولی (بعنوان دانشجوی رسمی) دوره های زبان را نیزبگذرانند

 

دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل در دانشگاه مدیترانه شرقی EMU را دارند، می توانند یکی از شرایط زیر را انتخاب نمایند:

– مدرک ایلتس با نمره مورد قبول دانشگاه
– مدرک تافل با نمره مورد قبول دانشگاه
– شرکت در آزمون زبان تعیین سطح  که خود دانشگاه مدیترانه شرقی برگزار می نماید و کسب نمره مورد نیاز (ساده ترین روش)

 

توجه: در صورت عدم کسب نمره حدنصاب آزمون زبان دانشگاه، باز هم داوطلب دانشجو محسوب می شود ولی ملزم به گذراندن واحدهای زبان در دانشگاه می باشد.

لازم به ذکر است امتحان زبان که خود دانشگاه مدیترانه شرقی برگزار می نماید بسیار ساده تر از امتحان آیلتس و تافل است.


مواد  امتحانی  آزمون  مقدماتی شامل موارد زیر می شود:

Reading, Listening, Writing, Speaking

 

نمره زبان برای مقطع کارشناسی، پزشکی و داروسازی EMU

 

برای مقطع کارشناسی، پزشکی و داروسازی دانشگاه مدیترانه شرقی، دانشجویان می توانند با ارائه  نمرات ۶ آزمون زبان آیلتس یا ۷۵ تافل از امتحان تعیین سطح دانشگاه معاف شوند. در غیر اینصورت دانشجو موظف به شرکت در آزمون تعیین سطح زبان خواهد بود که پس از ثبت نام برگزار می شود.
نمره قبولی آزمون زبان تعیین سطح دانشگاه مدیترانه شرقی ۶۰ می باشد.درصورتیکه دانشجو موفق به کسب نمره فوق نگردد با توجه به نمره کسب شده در آزمون زبان ،ملزم به تحصیل در کالج زبان دانشگاه به مدت ۱ یا ۲ ترم می باشد.

نمره زبان برای مقطع کارشناسی ارشد و دکترا EMU

 

برای مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشجویان  می توانند با ارائه  نمرات ۶٫۵ آزمون زبان آیلتس یا ۸۰ تافل از امتحان تعیین سطح دانشگاه معاف شوند. در غیر اینصورت دانشجو موظف به شرکت در آزمون تعیین سطح زبان خواهد بود که پس از ثبت نام برگزار می شود.
نمره قبولی آزمون زبان تعیین سطح دانشگاه مدیترانه شرقی برای مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ۷۵ می باشد. درصورتیکه دانشجو موفق به کسب نمره فوق نگردد ملزم  به گذراندن ۲ تا  ۵ درس انگلیسی در حین تحصیل در مقاطع  فوق  می باشد

نکته
لازم  به  ذکر است  هر  درس زبان ۵۱۲ دلار میباشد

اگر  دانشجو  زیر  نمره  ۴۰ در  آزمون  زبان  اخذ  نماید ،ملزم  به  گذراندن  یک  ترم زبان  انگلیسی به  مبلغ ۲۰۴۶ دلار  می باشد

شرایط تعیین سطح زبان