لطفا قبل از اقدام به شرایط و ضوابط دانشگاه EMU توجه فرمایید

​ADMISSIONS​                                                          پذیرش

To request more information:


Contact the Admissions Office

Mon-Fri 8am - 4pm

0090- 533- 888 47 50
info@Iran-Emu.com

You can also request more information with this form:

Copyright © 2016 - کلیه حقوق برای دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس محفوظ است