قابل توجه دوستان عزیز متقاضی رشته داروسازی دانشگاه مدیترانه شرقی

با توجه به ظرفیت محدود در این ترم، هنوز هیچ پذیرشی برای رشته داروسازی بهمن 95 صادر نشده است. انتخاب به صورت الویت در معدل می باشد. لذا از تمام دوستدانی که با صبر خود ما را حمایت می کنند کمال تشکر و قدردانی را داریم.

همچنین لازم است متذکر شویم که به هیچ عنوان فریب افراد سودجو را که وعده اخذ پذیرش را در قبال دریافت مبلغی را می کنند نخورید.

هیچ چیز بالاتر از صداقت نیست

Iran-EMU Team